Makeriets Kakel

Hilda

Mått: 10 x 10

Ängatorp

Mått: 13,5 x 13,5

Stänkad Ängatorpare

Mått 10 x 10

Skålkakel

Mått: 15 x 15 cm och 20 x 25

Kärlkakel

Mått 25 x 20

Lilla Bergsgatan

Mått: 13,5 x 18,5

Lilla Bergsgatan

Mått: 10 x 15

Prästgården

Mått: 13,5 x 13,5