Om Kakelmakeriet

I den gamla skurtrasfabriken i Askersund har Askersunds Kakelmakeri sedan år 2007 långsamt vuxit fram. Från början med fokus på kakelugnen och kakelugnskakel, men sedan ett par år tillbaka med allt mer betoning på kakel.

Från plastisk lera formas kakel till den form och storlek som önskas och kan sedan ges struktur, yta, färg och mönster. Leran och glasyr materialen tillsammans med färgande oxider har fantastiska möjligheter att erbjuda. Kakel många delar som tillsammans bildar en ny helhet. Fogen är elementet som delar och binder samman. I kakelmakeriets formgivning har fogen ofta fått ta plats som mönster och dekorativt element. Där finns också en lek med tanken av vad kakel kan ha för funktion text som har gett form till kakelmakeriets skål-, och kärlkakel.
Den enkl
a produktionsmetoden där merparten av kaklet formas genom stängning av våt lera där varje sträng sedan skärs för hand kan ge ett livfullt handarbetat kakel. Efter en första bränning doppas varje kakel i glasyr. Tjockleken och hur det doppas släpper fram lera olika mycket. Resultatet kan liknas vid ett mun blåst fönsterglas.

strangar

Kaklet kan också formas stramt och precist för att passa in med traditionellt industrikakel. Allt efter vad man som eftersträvas. Askersunds Kakelmakeri har formgivna kakelserier som byggs ut allt eftersom. Dessa presenteras under fliken ”Makeriets”. De kan sinsemellan användas och sättas på en mängd olika vis.

Kakelmakeriet kan också erbjuda personligt och unikt kakel utifrån kunds eller uppdragsgivares önskemål. Se exempel på projekt som tidigare gjorts under fliken ”Specialkakel”.